Vragen? 076 - 525 88 72

Rsicogestuurd werken in de praktijk

Programma
Op deze PE-dag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Vernieuwingen aan de (risico)managementhorizon
  • Risicogestuurd werken: hoe en wat?
  • Kernbegrippen voor risicogestuurd werken
  • In zes stappen het risicoproces toepassen
  • De accentverschillen voor risicosturing
  • Voorwaarden scheppen voor risicogestuurd werken
  • Voorbeelden uit de praktijk
  • Praktische tips

Inleiding
Elke organisatie wil of moet doelstelling realiseren. Voor het mkb kan dit bedrijfsgroei zijn, voor een zorginstelling een hogere klanttevredenheid. Vrijwel altijd gaat het realiseren van doelen gepaard met onzekerheden, die risico's worden als ze de plannen serieus bedreigen. Risicogestuurd werken biedt hiervoor de oplossing. Het is gebaseerd op de gangbare risicomanagementmethoden, die tot de essentie zijn teruggebracht. De werknemers passen het risicogestuurd werken zelf toe in bestaande werkprocessen. Als adviseur kunt u hiervoor de voorwaarden scheppen én van de resultaten profiteren.

Resultaat
Na het volgen van deze training bent u in staat organisaties te helpen met de implementatie en uitvoering van risicogestuurd werken in de praktijk. U heeft inzicht in de kernbegrippen van risicogestuurd werken en de verschillen met het gebruikelijke risicomanagement. U kunt risicogestuurd werken (laten) toepassen. U bent in staat uw relaties te overtuigen van het belang om zelf risicogestuurd te gaan werken, in plaats van het aanstellen van riskmanager in de organisatie.

Docent
Dr. ir. Martin Th. van Staveren MBA staat voor anders omgaan met risico's. Vanuit VSRM adviseert hij allerlei soorten organisaties, in vele sectoren, over realistisch en vernieuwend risicomanagement. Martin is ook kerndocent aan de Executive Masteropleiding Risicomanagement, Universiteit Twente, en doceert in de risicomanagementopleidingen van Avans+. In 2015 verscheen zijn boek 'Risicogestuurd werken in de praktijk'. In 2018 verscheen zijn volgende boek 'Risicoleiderschap: doelgericht omgaan met onzekerheden'. Ook schrijft Martin frequent blogs en artikelen.

Datum en locatie
De actuele startdatum en locatie kunt u hier terugvinden.