Vragen? 076 - 525 88 72

Permanente Educatie risicomanagement

Reglement Permanente Educatie risicomanagement

Gecertificeerd blijven

Verplichte Permanente Educatie
Het vereiste van permanente educatie vangt aan per de eerste januari van het jaar, volgend op het jaar waarin de basisleergang Risk Management voor het intermediair of de leergang Risk Management Consultancy voor het intermediair is behaald.

PE- vereisten
De PE- Plichtigen dienen elk PE- jaar (= kalenderjaar) tenminste 12 studiepunten (1 studiepunt is een studie-uur of college-uur) te behalen. Van deze 12 punten kunnen 6 punten worden behaald door het bestuderen van het door ons toegezonden studiemateriaal. De overige 6 punten kunnen worden behaald door het volgen van cursussen of trainingen in het vakgebied. De door u gekozen onderwijsinstelling staat hierbij vrij.

PE- Puntenregistratie
De door u jaarlijks gevolgde opleidingsactiviteiten worden vermeld op de persoonlijke profielpagina. Van de door uw gevolgde opleiding stuurt u een bewijs van deelname naar Avans+/ Instituut Scire Heerbaan 14-40 4817 NL Breda.

PE- studieactiviteiten
De studiepunten worden toegekend aan diverse studieactiviteiten op het gebied van risicomanagement. Andere studieactiviteiten die in aanmerking komen zijn ondermeer: specifieke examens of docentschap op het vakgebied van risicomanagement, dan wel publicaties in vaktijdschriften. In voorkomend geval worden de punten toegekend op basis van bewijsstukken die de risicomanagementgeregistreerde zelf moet inleveren.

Puntenwaardering
Bij het risicomanagementonderwijs staat 1 studiepunt gelijk met 1 uur studie(belasting). Bij andere studieactiviteiten wordt de puntentoekenning apart bepaald.


Avans+/ Instituut Scire organiseert jaarlijks diverse PE- sessies op het gebied van risicomanagement.

Succesvol Lean

Programma

 

Inleiding

 

 

Succesvol Lean