Vragen? 076 - 525 88 72

Leergang Risk Management Consultant (GRMC®)

Waarom de leergang Gecertificeerd Risk Management Consultant

Het landschap van de financiële dienstverlening is ingrijpend veranderd met grote consequenties voor de bedrijfsvoering, bedieningsconcepten en verdienmodellen van de verschillende partijen. De vraag hoe je je kunt onderscheiden van anderen is meer actueel dan ooit te voren. Visie op risicomanagement en de vaardigheid beheersen, kunnen praktische handvatten geven en helpen bij het professionaliseren van het verzekeringsadvies. 

Door dichter bij de klant te gaan staan en veel meer aandacht te hebben voor zijn waardepropositie en bedrijfsdoelstellingen, kan een succesvolle implementatie van risicomanagement worden gerealiseerd. De klant is erbij gebaat, omdat risicomanagement direct bijdraagt aan de bescherming en de kwaliteit van de onderneming.

Het programma

De opleiding Risk Management Consultant bestaat uit 6 dagdelen. De volgende onderwerpen zullen tijdens deze dagen worden behandeld.

 • Inleiding Risicomanagement
 • Risicomanagement is hot
 • Durf jij het risico aan?
 • Simulaties 'Versterk de klantbeleving'
 • Risk Management
 • The eye of beholder: risicoperceptie en bewustzijn
 • Risicoadvies en risicoplannen
 • Versterk de positie van de klant
 • Implementatie en borging van de Risk Management activiteiten
 • 7 eigenschappen voor een effectief financieel adviseur
 • Juridische aspecten van Risicomanagement

Ter afronding van de opleiding maakt u een risicoanalyse van een organisatie. Deze analyse verdedigt u tegenover de examencommissie.

Methodiek

De leerstof die u thuis bestudeert, wordt tijdens de bijeenkomsten besproken aan de hand van vragen vanuit de praktijk van de deelnemers. Er worden verbanden gelegd tussen diverse kennisgebieden. Bovendien maken we veel tijd vrij voor het beantwoorden van vragen en discussies met docenten en collega's.

Het resultaat

Na het volgen van de opleiding Risk Management Consultant heeft u inzicht in risicomanagement en beheerst u de vaardigheid, in samenhang met creativiteit, flexibiliteit en veerkracht waardoor de eindklant succesvol kan zijn en blijven.

Het diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvangt u het erkende postbachelor diploma Risk Management Consultant van Avans Hogeschool bv. Daarnaast kunt u een inschrijving verkrijgen in dit register, waarna u zich gecertificeerd Risk Management Consultant (GRMC®) mag noemen. 

Verder ontwikkelen

Na het succesvol afronden van deze opleiding kunt u doorstromen naar de opleiding Register Adviseur Verzuim en Inkomensmanagement (RVI®).

Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit 3 bijeenkomsten van 10.00 tot 16.30 uur. De colleges vragen een voorbereiding van ongeveer 8 uur per bijeenkomst.

Datum en locatie

De actuele startdata kunt u hier terugvinden.

Contact

Deze opleiding wordt verzorgd door door Instituut Scire, Het Personal Finance Instituut van Avans+. Voor vragen over de leergang Risk Management Consultant kunt u contact opnemen met Herman Derks op telefoonnummer 076-525 88 72 of per e-mail: info@instituutscire.nl.