Vragen? 076 - 525 88 72

Waarom Bedrijfskundige leergang voor de Risicomanagement- en Verzuim Consultant (Basis)

Organisaties hebben te maken met risico's die soms diep in organisaties (-processen) verborgen zijn. Bestuurders laten zich, bij de in het kaart brengen van deze risico's, vaak bijstaan door professionals die de problematiek vanuit hun eigen specialisme benaderen. Wat echter veelal ontbreekt is de duidelijke samenhang tussen de verschillende disciplines. Hierdoor komt men niet tot  structurele oplossingen waardoor kostbare energie en geld verloren gaat.

Het volledig en juist beheersen  van bedrijfsrisico's vraagt om verstand hoe het in de cockpit van een bedrijf werkelijk werkt. Het vraagt om een overkoepelende aanpak, gebaseerd op gedegen bedrijfskundige expertise. Het vraagt om een integraal bedrijfskundig inzicht. Dat inzicht wordt in deze opleiding aangereikt. Uiteindelijke doel van deze leergang is te komen tot consultants die werken vanuit een breder bedrijfskundige kader met als resultaat meer stakeholders-tevredenheid. Door deze leergang zal de impact van de risicoprofessional meetbaar toenemen.

Voor wie bedoeld

 • Deze opleiding is bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn als adviseur schadeverzekeringen / risicomanagementadviseur en die hun blik bedrijfskundig willen verruimen en zo hun eigen impact en effectiviteit willen vergroten.
 • De opleiding biedt toegang aan iedere risico-professional die op dit gebied adviseert of vanuit een interne stafrol risico's managet.
 • Deelname aan de opleiding vereist ruime ervaring met het adviseren van zakelijke relaties op het gebied van schadeverzekeringen en risicomanagement.

Methodiek en toetsing

De leerstof die u thuis voorbereid, wordt in de verschillende lesdagen van de opleiding behandeld. Er wordt inzicht in organisaties en hun strategie verkregen door middel van een bedrijfskundig paradigma. Vanuit dit paradigma worden risico's multi-dimensioneel benaderd. De lessen zijn interactief; theorie wordt constant gespiegeld met de praktijk. De opleiding wordt afgesloten met het schrijven van een concrete en actuele businesscase (15 pagina's). Deze wordt ongeveer 4 weken na de laatste les ingeleverd. De inhoud van de businesscase bepaalt 100% van de beoordeling.

Tijdsinvestering

De opleiding heeft een doorlooptijd van circa 12 weken, inclusief het schrijven van de afsluitende businesscase. Binnen deze opleiding wordt invulling gegeven aan 3 klassikale lesdagen van 6 uur. De voorbereiding vergt 3 uur per lesdag. Het schrijven van de afsluitende businesscase zal, bij gedegen lesvoorbereiding en goede lesparticipatie, gemiddeld 10 uur in beslag nemen.

Het resultaat

Door het volgen van deze opleiding, heeft de cursist naast zijn reeds bestaande inzichten in de verzekerbare risico's ook een breed inzicht in de niet verzekerbare risico's. Daarnaast verstrekt de adviseur zijn adviesvaardigheden op de bedrijfskundige en organisatorische advisering. Hij is hierdoor nog beter in staat de continuïteit van de ondernemer op lange termijn te borgen.

Het programma

 • Dag 1 eerste dagdeel
  Omgeving van de organisatie (contextueel en transactioneel).
 • Dag 1 tweede dagdeel
  De organisatie bezien vanuit het DOR / ESH-paradigma.
  Eerste oriëntatie op risicolocaties, risicosoorten, risico-oorzaken en risico-omvang in organisaties. Kort de basisbegrippen en risico-managementsystemen.
  Eerste oriëntatie op de businesscase.
 • Dag 2 eerste dagdeel
  Strategie, vertrekpunt voor de organisatie en de strategische visie op risico's; strategische relevantie van risico's.
 • Dag 2 tweede dagdeel
  Taakstructuur en systemen in relatie tot risico's.
 • Dag 3 eerste dagdeel
  Cultuur, stijl van leidinggeven en mensen.
 • Dag 3 tweede dagdeel
  Cultuur, stijl van leidinggeven en mensen en hun relatie met risico's.
  Businesscase.

Het diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvangt u het postbachelor diploma Bedrijfskundige leergang voor de Verzuim- en Risicomanagement Consultant (Basis) van Avans Hogeschool B.V.

 

Datum en locatie

De actuele startdata kunt u hier terugvinden.

 

 

 

Contact

Instituut Scire, het Personal & Corporate Finance instituut van Avans+, verzorgt de Bedrijfskundige leergang voor de Risk Management Consultant (Basis). Voor vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met Herman Derks MBA op telefoonnummer 076-525 88 72 of per e-mail info@instituutscire.nl.